Beta Team

Jak se můžu stát členem?

1.zájemce musí být starší 13 let
2.zájemce musí mít vybavení, nejméně zbraň a maskování
3.zájemce musí chodit pravidelně na tréninky, pokud je nemocný musí dát vědět dopředu
4.zájemce nesmí zradit team
5.zájemce nesmí pochybovat o rozhodnutí nadřízeného
6.zájemce musí spln'ovat všechny podmínky